نمونه برداری از پارت 8 کود سولفات پتاسیم گرانوله کارخانه پتاس سازان کویر سبز شهرستان گناباد، خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

 
با توجه به ارسال پارت ۸ کود سولفات پتاسیم گرانوله کارخانه پتاس سازان کویر سبز گناباد به انبار تپه سلام و تکمیل پارت مذکور ، در مورخ 18 دی ماه سال جاری  نمونه برداری از پارت مذکور توسط کارشناس امور فنی این  مدیریت انجام و صورتجلسات مربوطه تنظیم گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید