بازدید مدیر

بازدیدمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از روندتخلیه و کیسه گیری کود اوره فله در انبار سازمانی گرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت  از روندتخلیه و کیسه گیری کود اوره  فله از مبادی بندر عباس   وارد  انبار سازمانی گرگان  شدبازدید بعمل آورد. مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با بیان مطلب افزود:  با توجه پیک مصرف کود اوره در مرحله پنجه زنی گندم، اهمیت بازرگانی کود شیمیایی و تسریع  در کیسه گیری کود فله دوچندان شده است لذا با تامین به موقع نیاز گیاه، می توان شدت تنش ها را کاهش داد تا ضمن حاکم شدن آرامش در جامعه کشاورزی و ارائه خدمات کشاورزی مطمئن تر، موجب جلب اعتماد بیشتر جامعه کشاورزان به شرکت گردد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید