نظارت بر روند توزیع کود

به دلیل افزایش تقاضا ی کشاورزان ، در این برهه باید نظارت بیشتری بر روند توزیع کود صورت گیرد

به گزارش روایط  عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر شرکت  با بیان مطلب گفت :مصرف کود در بخش کشاورزی اجتناب ناپذیر است  و برای تهیه آن آن یارانه پرداخت می شود تا با مصرف آن کمیت و کیفیت تولید افزایش یابد. وی با بیان اینکه مصرف کود شیمیایی در گلستان از میانگین کشوری پایین تر است، مدیر شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی استان گلستان با اشاره به اینکه کارگزان نباید اقدام به توزیع غیرمجاز کود کنند، افزود: کودهای قابل توزیع حتما باید در مرکز تحقیقات خاک و آب ثبت و تایید شوند.هزار  جریبی با اعلام اینکه محدودیتی در تامین کود شیمایی وجود ندارد، این شرکت  توانسته در سال جاری به اندازه نیاز کود کشاورزان را تامین کند  وی از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  خواست :به دلیل افزایش تقاضا ی  کشاورزان ، در این برهه ،نظارت بیشتری بر روند توزیع کود داشته باشند. بنابراين ضرورت دارد با آزمايش هاي لازم علاوه بر ارائه برنامه غذايي راه کارهاي اصلاح و بهبود خاک و توصيه مواد اصلاح گر و محرک هاي رشد، محلول پاشي مواد کودي مفيد با توجه به شرايط خاک، برگ و آب محصولات زراعی و باغی ارائه گردد. وی به کارگزاران توصیه نمود: باید نسبت به ترویج آزمون آب و خاک  بین  کشاورزان  منطقه تلاش کنند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید