نظارت و بازدید دوره ای از انبارهای تابعه مدیریت از کارخانه بذر مشهد، خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

در راستای نظارت و بازدید دوره ای از انبارهای تابعه مدیریت، در مورخ 17 دی ماه سال جاری  مسئول امور فنی مدیریت از کارخانه بذر مشهد بازدید بعمل آورد . طی این بازدید که با همراهی سرپرست کارخانه انجام شد انبارهای تابعه از نظر وضعیت نگهداری و پارتی چینی کودهای شیمیایی و همچنین رعایت کلیه استانداردهای ایمنی و فنی انبارها مورد بررسی و کنترل قرار گرفت که تاکیدات و توصیه های لازم در این خصوص بعمل آمد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید