جلسه کمیته فنی کود شیمیایی استان همدان

جلسه بررسی درخواست عاملیت توزیع کود شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

در تاریخ سه شنبه 17 دیماه 98، جلسه کمیته فنی کود شیمایی، با موضوع بررسی درخواست اخذ عاملیت توزیع نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان همدان با حضور آقای علیرضا رنجبرضرابی مدیر، آقای رحیمی مسئول حراست و آقای سامی رئیس بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همدان، مدیر و کارشناس زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، معاون و کارشناس سازمان تعاون روستایی استان همدان، مدیر و معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان همدان و رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان همدان، در محل مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همدان برگزار شد.

آقای مهندس ضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اعلام این خبر گفت در این جلسه درخواست های شهرستان همدان برای اخذ عاملیت توزیع کود شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق واگذاری عاملیت با کد اصلی، درخواست واگذاری عاملیت با کد فرعی و مجوز عاملیت های لغو و ابطال شده شهرستان همدان مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه مقرر شد با بررسی نقشه شهرستان و تعیین مراکز توزیع و نقاط حساس و مورد نیاز، عاملیت درخواستی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان معرفی تا مراحل اخذ عاملیت توزیع کود شیمیایی طبق آئین نامه ها و دستورالعمل های دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انجام شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت لزوم نظارت دقیق و مستمر کمیته پایش و همکاری همه بخش های مسئول در امر کشاورزی بر نحوه توزیع و فروش کود شیمیایی  را مورد تأکید قرار داد و گفت کود شیمیایی کالایی تعزیراتی است که برای کوتاه کردن دست دلالان و جلوگیری از ورود کودهای تقلبی به چرخه کشاورزی استان نظارت ها لازم و ضروری است . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید