بازدید کارشناسان از انبار عوامل توزیع در شهرستان دهگلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

در راستای بازدیدهای دوره ای  از کارگزاران و عوامل توزیع ، کارشناسان فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان در مورخه 98/10/15 بازدیدهایی از انبار کارگزاران توزیع کود شیمیایی شهرستان دهگلان  داشته اند که موارد و تذکرات لازم در خصوص  چیدمان، نظافت انبارها، نمونه گیری و کنترل کیفی و توزیع با قیمتهای مصوب ، طبق دستورالعمل های شرکت، به آنها داده شده است. و فرمهای مربوطه تکمیل شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید