برگزاری جلسه توجیهی عرضه بذر کلزا برای کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی :

 مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی در راستای فروش و عرضه بذور کلزا اقدام به برگزاری جلسه توجیهی برای کارگزاران در سطح استان مرکزی نموده است در این نشست توضیحات کامل در خصوص مزایای ارقام جدید بذر کلزا توسط مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مهندس علیرضا موسوی برای کارگزاران ارائه گردید . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید