میزبانی بیش از 270 خانوار در مامورسرای استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در 9 ماهه ابتدای سالجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم میزبان بیش از 270 خانوار از همکاران در مامورسرای استان بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید