تقدیر از جناب آقای مهندس حمید رسولی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجانشرقی؛ ریئس سازمان استان مزبور با ارسال لوح تقدیر برای جناب آقای مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزری، از تعامل و هماهنگی در خصوص تأمین بموقع نهاده های کشاورزی، تقدیر و تشکر نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید