تقدیر و تشکر از مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم طی نامه ای به جهت رشد آمار تأمین و تدارک نسبت به سال گذشته از مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تقدیر و تشکر نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید