مقدار 1437 تن کود وارده در آذر ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان از تامین و توزیع 1437هزار و چهارصدو سی و هفت تن کود، که در آذر ماه سال جاری به استان وارد شده بود خبر داد،

آقای افضلی افزود:از این کود ها مقدار 1168،هزار و صدو شصدو هشت تن کود اوره،مقدار 287تن کود سوپرفسفات تریپل و مابقی به مقدار 295 تن کود سولفات پتاسیم بوده که توسط کارگزاران در اسرع وقت در سطح استان توزیع شده است. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید