جلسه کارگروه پایلوت

برگزاری جلسه پایلوت تغذیه ای گندم در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان 

حمید هزار جریبی مدیر شرکت  برگزاری جلسه کارگروه تخصصی پایلوت تغذیه ای گندم در شرکت  داد. در ادامه افزود:  این جلسه در راستای برنامه ریزی های انجام شده جهت تسریع در اجرایی شدن مصرف کود سرک کرت شاهد و مرحله دوم شرکت های تو لید کننده کود برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید