کنترل و نظارت مستمر بر پایلوت تغذیه گیاهی گندم، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

به منظور کنترل و نظارت مستمر بر پایلوت تغذیه گیاهی گندم استان خراسان رضوی ، در مورخ  14  دی ماه سال جاری  معاون فنی و تولیدی مدیریت به همراه مسئول امور فنی و ناظر طرح پایلوت تغذیه گیاهی، جهت نظارت بر انجام عملیات آبیاری تکمیلی نوبت دوم مزرعه پایلوت به شهرستان فریمان عزیمت نمودند . طی این بازدید که با حضور نمایندگان شرکتهای حاضر در طرح انجام گردید مواد کودی توصیه شده شرکتها به همراه آب آبیاری تکمیلی در کرت تخصیصی به هر شرکت استفاده گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید