برای اولین بار در کشور بعد از 45 سال تولید و تکثیر بذور والدینی کلزای هیبرید زمستانه فرانسوی رقم خورد

بنا به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی :

 به همت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بعد از 45 سال برای اولین بار در کشور تولید و تکثیر بذور والدینی کلزای هیبرید زمستانه فرانسوی رقم نپتون انجام گردید .

بذور والدینی کلزای هیبرید زمستانه فرانسوی ( پدری ، Male) – ( مادری ، Female) در اراضی کشت و صنعت نیکو دشت بوئین زهرا در استان قزوین به مساحت 30 هکتار زیر کشت قرار گرفت این عملیات به همت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و با همکاری شرکت کاسپین بذر و مسئولین کشت و صنعت نیکو دشت در راستای طرح توسعه کشت دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی انجام گردیده است . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید