استقرار نظام پایش و نمونه برداری از کودهای وارداتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از استقرار نظام کنترل کیفی و نمونه برداری از کودهای وارداتی به انبارهای سازمانی استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: با عنایت به ارسال سهمیه کودهای فسفاته به استان البرز از مبداء بندرعباس اعضاء کمیته نمونه برداری با حضور در انبار از کودهای رسیده نمونه برداری و برای آنالیز به آزمایشگاه ارسال گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید