بررسی عملکرد فروردین ماه شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان آذربايجان شرقي

روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان آذربايجان شرقي خبر داد :

 

           بمنظور بررسی عملکرد فروردین ماه 1397 در جلسه ایی با حضور مسئولین واحدها در دفتر مدیریت برگزار گردید.آقای مهندس باقریان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه ، از تلاشها و فعالیتهای بي وقفه اي  همکاران تقدیر و تشکركرده و تاكيد نمود براي تحقق برنامه هاي97 لازم است سعي و تلاش  بيشتري انجام دهيم ، سپس مسئولین واحدها با بیان مسائل و موضوعات مربوطه با اعلام خلاصه ایی از عملکرد بشرح ذیل تبادل نظر نمودند:

امور كود :

1 ) فروش مقدار 12412 تن كودهاي تكليفي ( يارانه دار )

2 ) فروش مقدار 199 تن كودهاي غيرتكليفي ( غيريارانه دار )

لازم به توضيح است كه در صورت تامین و ارسال بموقع،  میزان فروش کود یارانه دارو غير يارانه دار بیشتر مقادير مذکور می بود.

3 ) بازديد از انبار كارگزاران استان و تكميل صورتجلسه مربوطه ( 9 كارگزار ) و ارسال آن به مديريت محترم بازرسي و حسابرسي شركت

4 ) نمونه برداري از محمولات وارده به انبار سازماني و انباركارگزاران ( 5 مورد ) و ارسال آن به مركز تحقيقات كاربردي نهاده هاي كشاورزي ( كرج )

5 ) حضور فعال نماينده اين مديريت در اكيپ نظارتي كميته توزيع كود استان جهت نظارت بر روند توزيع نهاده هاي كشاورزي توسط كارگزاران شهرستان ها به تعداد 3 مورد

6 ) شركت در جلسه كميته فني پايش  وپيش آگاهي محصولات زراعي و باغي به تعداد 2 مورد

اموراداري :

برگزاري جلسه كميسيون معاملات و صدور مجوز جهت برگزاري مناقصه حفاظت فيزيكي و نيروي خدماتي

بذر : 

1 ) پرداخت هزينه كارمزد كارگزاران درخصوص خريد بذر گندم و كلزا با توجه به اعتبار تخصیصی.

2) تهیه، تكميل وتحويل ليست هاي بذور توزیعی به سازمان جهاد كشاورزي استان و تائيد نهايي ليست ها توسط معاونت بهبود و توليدات گياهي و صدور سند پرداختي يارانه بذور توزيعي در سال 96

 

فعاليت باشگاه كشاورزان :

1 ) تعداد تماس 51 مورد ، مراجعين حضوري 44 نفر ، آزمايش آب و خاك 5 مورد  توصيه فني 53 مورد ، گزارش هواشناسي 30 مورد ، توصيه كودي 12 مورد ، عضويت دائم و دريافت حق عضويت 2 مورد ، عضويت موقت 255 كشاورز ، فعاليت دركانال تلگرام سامانه 1559 استان و ارائه توصيه هاي ترويجي ، فني ، مشخصات كودها و كابرد آنها ، جذب و افزايش اعضاء به تعداد 363 نفر .

2 ) ضبط و بارگزاري اطلاعات هواشناسي درسامانه تلفني 1559 بصورت روزانه و ايام تعطيلات نوروزي .

ماشين آلات :

1 ) پاسخ به 14 مورد استعلام اسناد

2 ) اخذ مجوز لازم ازمديريت محترم شعب بانك كشاورزي استان درخصوص همكاري روساي بانك كشاورزي شهرستان ها دررابطه با فروش ماشين آلات وادوات كشاورزي و استفاده از خط اعتباري مكانيزاسيون

3 ) درخواست ارسال كاتالوگ و بروشور و CD  از شركت هاي طرف قرارداد فروش وكالتي جهت تحويل به كارگزاران تحت پوشش اين مديريت به منظور آشنا نمودن كشاورزان و بهره برداران با توليدات توليد كنندگان طرف قرارداد

4 ) بازديد از شركت كشت گستر تبريز، توليد كننده انواع بذركار و كود ، دستگاه آبياري سنترپيوت ، تريلر و چاپرتك رديفه جهت انعقاد قرارداد فروش وكالتي

5 ) ارسال ليست قيمت جديد محصولات توليدي شركت هاي طرف قرارداد به كارگزاران تحت پوشش اين مديريت

6 ) هماهنگي با كارگزاران درخصوص چاپ و نصب بنر فروش انواع ماشين آلات و ادوات كشاورزي

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید