توزیع 80تن انواع کود های شیمیایی به صورت فروش مستقیم در اذر ماه سال جاری در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان از توزیع 80 تن از انواع کودهای کشاورزی به طور مستقیم در استان اصفهان در آذر ماه سال جاری خبر داد. 80 تن کود های شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بطور مستقیم در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان اصفهان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید