برگزاری جلسه رابطین اقامه نماز، استان ایلام

برگزاری جلسه رابطین اقامه نماز در محل سازمان برنامه ریزی استان ایلام
با حضور تمامی رابطین اقامه نماز سراسر استان

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید