بازدید از مزارع گندم و جو در شهرستان فردیس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید مزارع گندم و جو در شهرستان فردیس خبر داد.

علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود :با اتمام فصل کشت و آغاز رشد رویشی مزارع گندم و جو کارشناس فنی این مدیریت از مزارع گندم و جو در شهرستان فردیس بازدید و ضمن ارائه نکات فنی در خصوص نحوه استفاده از کود شیمیایی در مورد میزان رضایتمندی بهره برداران از کودهای توزیعی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز نظرسنجی نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید