نشست با نماینده کارگزاران شهرتانهای تابعه استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

 مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان و معاون فنی و تولیدی و مسئول مالی شرکت در نشستی با نمایندگان کارگزارن  شهرستانهای تابعه استان در مورخه 98/10/11  در خصوص مواد و موضاعات ذیل به بحث گفتگو نشستند .

مهندس محمد شهیاد ضمن اعلام این خبر موضوعات ذیل را از اهم  موارد بحث شده در این نشست خواند :

1- ثبت حواله فروش به کشاورز در سامانه سیستم توزیع هوشمند انجام شود.

2- پیگیری ثبت نام کشاورزانی که تاکنون نسبت به ثبت نام اقدام نشده است .

3-ثبت رسید بارنامه ها در سیستم توزیع هوشمند توسط خود کارگزاران در اسرع وقت انجام شود .

4- پیگیری بحث بیمه تامین اجتماعی و ارائه مفاصا حساب سالهای 94 لغایت 97 انجام شود .

مقرر گردید نماینده کارگزاران هر شهرستان سایر کارگزاران را از موضوعات مطرح شده آگاه و اموزشهای لازم را ارائه دهند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید