تامین پرمصرف ترین کود مورد نیاز استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام با بیان این که از ابتدای سال جاری تا کنون مقدار 30302 تن انواع کود شیمیایی در استان ایلام توزیع شده است اظهار کرد که بیشترین مقدار کود توزیعی در استان کود ازته بوده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام گفت از ابتدای سال جاری تاکنون مقدار 22400 تن کود ازته که پرمصرف ترین کود مورد نیاز استان بوده ,از طریق شبکه کارگزاری بین ده شهرستان استان تامین وتوزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید