به گزارش روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امورمشتریان:

برگزاری نمایشگاه انواع کودهای کشاورزی و ارگانیک در استان گلستان

نمایشگاه انواع کودهای کشاورزی و ارگانیک در استان گلستان مورخ 97/1/23در محل خانه طبیعت گرگان، با حضور جناب اقای مهندس عباسی معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان و مسئولین محترم دانشگاه منابع طبیعی و مرکز تحقیقات کشاورزی وکارشناسان و صاحبنظران مربوطه و تولید کنندگان کود داخل و کارگزاران شرکت برگزار گردید

 

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس حسام مدیریت محترم شرکت مطالبی در خصوص وظایف شرکت در تهیه و تامین و تدارک انواع کود های مورد نیاز بخش کشاورزی ازکارخانجات تولید کننده کود در داخل کشور  و همچنین مزایای استفاده از کودهای ارگانیک در تامین مواد غذایی سالم بیان نمودند وی در ادامه به فعالیت دفتر مرکزی در سال گذشته جهت فروش انواع ماشین الات کشاورزی و نیرو محرکه از طریق انعقاد قرارداد فروش وکالتی با بهترین شرکتهای تولید کننده ماشین الات در سراسر کشوربا استفاده ازتسهیلات بانکی  اشاره نمودند .سپس جناب اقای مهندس عباسی معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان سخنانی راجع به استفاده از کودهای زیستی (ارگانیک) و فواید و مزایای آن در تامین عناصر مورد نیاز گیاه و بهبود خواص فیزیکی خاک بیان کردند ودر ادامه اقای دکتر نوری نیا دبیر محترم انجمن ارگانیک، استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی را به ضرر تولید و فاقد ارزش اقتصادی دانستند و فرمودند کارگزاران میتوانند نقش مهمی در استفاده از انواع کود را در بخش کشاورزی ایفا نمایند و به سلامت مردم واقتصاد کشور کمک نمایند ودر پایان بحث های تخصصی مهمی بین تولید کنندگان و صاحبنظران و اساتید دانشگاهی و سایر شرکت کنندگان در محیطی صمیمی با ارائه نظرات و راهکارهایی برای اگاهی بخشی به جامعه کشاورزی صورت گرفت که موجب روشن شدن وضعیت موجود کشاورزی برای همگان گردید

نمایشگاه انواع کودهای کشاورزی و ارگانیک در استان گلستان مورخ 97/1/23در محل خانه طبیعت گرگان، با حضور جناب اقای مهندس عباسی معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان و مسئولین محترم دانشگاه منابع طبیعی و مرکز تحقیقات کشاورزی وکارشناسان و صاحبنظران مربوطه و تولید کنندگان کود داخل و کارگزاران شرکت برگزار گردید

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس حسام مدیریت محترم شرکت مطالبی در خصوص وظایف شرکت در تهیه و تامین و تدارک انواع کود های مورد نیاز بخش کشاورزی ازکارخانجات تولید کننده کود در داخل کشور  و همچنین مزایای استفاده از کودهای ارگانیک در تامین مواد غذایی سالم بیان نمودند وی در ادامه به فعالیت دفتر مرکزی در سال گذشته جهت فروش انواع ماشین الات کشاورزی و نیرو محرکه از طریق انعقاد قرارداد فروش وکالتی با بهترین شرکتهای تولید کننده ماشین الات در سراسر کشوربا استفاده ازتسهیلات بانکی  اشاره نمودند .سپس جناب اقای مهندس عباسی معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان سخنانی راجع به استفاده از کودهای زیستی (ارگانیک) و فواید و مزایای آن در تامین عناصر مورد نیاز گیاه و بهبود خواص فیزیکی خاک بیان کردند ودر ادامه اقای دکتر نوری نیا دبیر محترم انجمن ارگانیک، استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی را به ضرر تولید و فاقد ارزش اقتصادی دانستند و فرمودند کارگزاران میتوانند نقش مهمی در استفاده از انواع کود را در بخش کشاورزی ایفا نمایند و به سلامت مردم واقتصاد کشور کمک نمایند ودر پایان بحث های تخصصی مهمی بین تولید کنندگان و صاحبنظران و اساتید دانشگاهی و سایر شرکت کنندگان در محیطی صمیمی با ارائه نظرات و راهکارهایی برای اگاهی بخشی به جامعه کشاورزی صورت گرفت که موجب روشن شدن وضعیت موجود کشاورزی برای همگان گردید

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید