گزارش نمونه برداری انواع کود در آذرماه سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر افزودند در راستای نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای کشاورزی و دستورالعمل های ابلاغی معاونت محترم فنی و تولیدی ستاد مرکزی ، گزارش نمونه برداری از انواع کود های شیمیایی ارسال شده از سایر مبادی و مبداء پتروشیمی خراسان ، در آذرماه سال جاری به شرح ذیل اعلام می گردد:

برای دریافت فایل کلیک کنید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید