آموزش کاربردی 2هزار و 697 فعال بخش کشاورزی در بابل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از انجام آموزش های کاربردی برای 2هزار و 697 کشاورز فعال بخش کشاورزی در شهرستان بابل خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مخاطب ازجمله مهم ترین گروه های حاضر در این دوره آموزشی کاربردی بوده اند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید