روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان خبرداد:

چهار باب انبار امانی در اختیار این شرکت می باشد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ، در نتیجه مذاکرات صورت گرفته با آقای اکبری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تویسرکان تعداد دو باب انبار با ظرفیت حدود 4000 تن مربوط جهاد کشاورزی شهرستان همدان بصورت امانی برای یکسال دیگر اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان قرار گرفت.

با ذخیره سازی کود در انبارهای فوق با توجه به نزدیکی آن به شهرستانهای تویسرکان ، نهاوند و ملایر علاوه بر صرفه جوئی در هزینه های اجاره انبار مبالغ قابل ملاحظه ای در هزینه های حمل این استان نیز صرفه جوئی می گردد .

علاوه بر انبار تویسرکان با مساعدت ریاست سازمان جهاد کشاورزی همدان آقای مهندس رضوانی جلال تعداد دو باب انبار به ظرفیت حدود 6000 تن بصورت امانی در اختیار این مدیریت می باشد .

 

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید