تامین و توزیع 65هزار تن کود اوره در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 65هزار تن کود کشاورزی از نوع اوره در استان مازندران در 9ماهه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

از 65 هزار تن کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان مازندران مقدار 63 هزار تن آن از طریق کارگزاران توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح 22شهرستان استان مازندران توزیع شدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید