به نقل از مدیریت بازاریابی :

همایش معرفی سبدکودی شرکت

جلسه معرفی سبد کودی شرکت در استان مازندران مورخ 1397/01/22 در محل سالن همایش های جهاد کشاورزی با حضور ریاست محترم جهاد کشاورزی ، مدیریت محترم باغبانی ، مدیریت محترم زراعت ، میریت محترم شرکت در استان مذکور ،کارشناسان محترم مراکز خدمات دهستانها ،کارگزاران محترم شرکت ، نمایندگان شرکتهای تولید کننده انواع کودهای مورد مصرف در کشاورزی وکارشناسان محترم شرکت برگزار گردید .

در ابتدای جلسه ریاست محترم سازمان استان مازندران در خصوص انواع نهاده های مورد نیاز در بخش کشاورزی و میزان کود مورد نیاز استان ومدیریت محترم شرکت نیز در مورد اهم اقدامات انجام شده جهت تهیه ، تامین و تدارک بموقع انواع نهاده ها بخصوص انواع کودهای شیمیایی و زیستی و ریز مغذی های مورد نیاز مطالب مهمی ارائه نمودند . سپس هریک از نمایندگان شرکتهای تولید کننده کود مطالبی در خصوص کیفیت کود تولیدی و مزایای آن بیان نمودند. در پایان جلسه با ذکر صلوات بر محمد و ال محمد پایان یافت

 

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید