تقدیر و تشکر رئیس سازمان جهاد کشاورزی از عملکرد شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

دکتر پورمیدانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم طی نامه ای از عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و افزایش رشد تامین و تدارک کودهای شیمیایی نسبت به سال گذشته باتوجه به مشکلات عدیده در تامین و تدارک کودهای شیمیایی یارانه ای تقدیر و تشکر بعمل اوردند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید