فعالیت انبار سازمانی استان آذربایجان غربی در هفته اول دی ماه 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

روز جمعه و شنبه ششم و هفتم دی ماه 1398، از انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی مقدار 200 تن اوره به کارگزاران شمال استان (شهرستان خوی و سلماس)، 315 تن (اوره و کلرور پتاسیم) به جنوب استان (مهاباد و نقده) و 150 تن اوره به مرکز استان (ارومیه) ارسال گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید