جلسه هماهنگی و برنامه ریزی پایش کودی در شرکت خدمات حمایتی استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

روز سه شنبه سوم دی ماه 1398، جلسه هماهنگی و برنامه ریزی پایش کودی در دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی با حضور آقای مهندس قربانی سرپرست شرکت، آقای منصوری نماینده اعزامی از مدیریت توسعه بازار وزارت جهاد کشاورزی، آقای مهندس حمیدی آذر معاون فنی و مسئول پایش استان و سایر همکاران ذیربط تشکیل شد. در این جلسه فعالیت های انجام یافته در جریان سال جاری و برنامه ریزی عملیات آتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید