گزارش جلسه توجيهى كارگزاران در ابتداى سال ١٣٩٧

.

جلسه با تلاوت كلام الله مجيد و سرود ملى در ساعت ١٠:٣٠ صبح روز سه شنبه با حضور جمعى از كارگزاران كود فعال شركت خدمات حمايتى كشاورزى  در استان هرمزگان برگزار گرديد.
آقاى مهندس استاد مدير شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان ضمن خير مقدم به كارگزاران و تشكر از حضورشان در جلسه توضيحات جامعى را در خصوص بدهى هاى كارگزاران و تسويه حساب به موقع،ضمانت نامه بانكى ،اعلام وصول  و نمونه گيرى از كود ،همكارى هر چه بيشتر با باشگاه كشاورزان، ماشين آلات كشاورزى وبازديدهاى دوره اى كارشناسان از انبارهاى كارگزاران ارائه نمودند،در نهايت جلسه با پرسش و پاسخ كارگزاران در ساعت ١٢:٣٠ با ذكر صلوات به اتمام رسيد.
 
.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید