عبور با سلامت شرکت خدمات حمایتی از حملات سایبری اخیر

 به گزارش روابط عمومی مدیریت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، خوشبختانه این شرکت از حملات سایبری اخیر به سلامت عبور نموده است. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید