جلسه کمیته کود و تغذیه گیاهی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم،

در تاریخ دوم دی ماه سال 98 جلسه کمیته کود وتغذیه استان در محل دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی باحضور کلیه اعضا ازجمله شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم با موضوع بررسی وضعیت توزیع کودهای شیمیایی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، وضعیت توزیع کود توسط عاملین و نحوه سهمیه بندی کود جهت باغات تشکیل شد. در این جلسه آقای مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم گزارش مبسوطی از عملکرد شرکت و وضعیت موجودی انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه در انبار کارگزاران و انبار سازمانی شرکت و تدارک و تامین کودهای مذکور ارائه نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید