سامانه 1559 در خدمت کشاورزان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی استان گفت : سامانه 1559 با 593 عضو با خدماتی مانند وضعیت آب و هوا ، توصیه های هواشناسی و ... در خدمت کارگزاران و کشاورزان می باشد که از این تعداد 62 عضو در ماه گذشته به این سامانه ملحق شدند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید