فروش ماشین آلات کشاورزی در شرکت خدمات حمایتی کشاوزی استان همدان

با حضور رئیس اداره توسعه فناوری های مکانیزه سازمان جهادکشاورزی

.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ، در جلسه ای که با حضور مسئول ماشین آلات این مدیریت با رئیس اداره توسعه فناوری های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد در خصوص فروش ماشین آلات کشاورزی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید تسهیلاتی جهت خریداران ادوات کشاورزی به این مدیریت اختصاص یابد و مراتب به نحو مقتضی به اطلاع کشاورزان استان برسد .  

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید