برگزاری مناقصه خرید کود شیمیایی در ستاد شرکت

برگزاری مناقصه خرید کود از تولید کنندگان داخلی در دی ماه سال 98

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

مناقصه عمومی  یک مرحله ای خرید 15 هزار تن کود کلررو پتاسیم پودری از تولید کنندگان داخلی در روز سه شنبه، مورخ 3 دیماه سال جاری ساعت 15، با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در دفتر مرکزی شرکت یاد شده برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید