به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان:

میزان کود توزیعی در سال ۹۶ توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

جلسه هماهنگی توزیع کود ازته ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان با مدیر سازمان تعاون روستایی استان در موردفتر مدیریت این شرکت

میزان کود توزیعی در سال ۹۶ توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان اعلام گردید
 
ازته : ۴۲۲۰۸ تن 
فسفاته : ۱۴۱۴۰ تن
پتاسه : ۱۴۴۲ تن 
 
بابک دارایی با بیان این مطلب افزود ، با لطف خداوند و زحمات مجموعه کارکنان توانسته ایم تمامی تعهدات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  را انجام دهیم ، ایشان در ادامه افزودند 
برای کشت بهاره هم تمهیدات و اقدامات لازم در مورد کشت های بهاره انجام شده است و مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها میتوانند کارگزاران را جهت اخذ کود مورد نیاز به این شرکت معرفی نمایند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید