قدردانی رئیس محترم سازمان آذربایجان شرقی از فعالیتهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید