سومین فاز سوآپ کود اوره از شرکت پتروشیمی شیراز آغاز شد

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

مهندس حمیدرسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مصاحبه با روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار داشتند: پس از راه اندازی سوآپ کوداوره از پتروشیمی خراسان و سپس کرمانشاه در فازهای اول و دوم این طرح ملی، خوشبختانه مذاکرات با پتروشیمی شیراز نیز نهایی و عملیات سوآپ کود اوره از این پتروشیمی از دیروز آغاز شد. مهندس رسولی صرفه جویی حاصل از اجرای سوآپ کوداوره از سه پتروشیمی خراسان، کرمانشاه و شیراز را به جای پتروشیمی پردیس عسلویه بیش از 50 میلیارد تومان برآورد نمودند. در ادامه ایشان اظهار نمودند که از مقدار 133 هزارتن کود اوره توافق شده برای سوآپ تاکنون بیش از 80 هزارتن آن در آذرماه سال جاری عملیاتی و مابقی آن نیز در حال اجرا می باشد.

مهندس رسولی ضمن قدردانی از مدیران محترم شرکت های پتروشیمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام نمودند که در حال مذاکره برای افزایش مقدار کوداوره جهت اجرای طرح سوآپ می باشیم.

همین خبر در سایر رسانه ها:

خبرگزاری ایرنا: صرفه جویی ۵۰ میلیارد تومانی از محل سواپ کود اوره

باشگاه خبرنگاران جوان: آغاز سومین فاز سوآپ کود اوره

خبرگزاری دانا: آغاز سومین فاز سوآپ کود اوره از شرکت پتروشیمی شیراز

خبرگزاری تسنیم: سومین فاز سوآپ کود اوره آغاز شد/ صرفه جویی ۵۰ میلیارد تومانی

خبرگزاری آریا: سومين فاز سوآپ کود اوره از شرکت پتروشيمي شيراز آغاز شد

کشاورزی آینده جهان(کاج): آغاز سومین فاز سوآپ کود اوره از شرکت پتروشیمی شیراز

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید