ادامه روند کیسه گیری سولفات پتاسیم در محل انبارهای سازمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان اعلام کرد : به منظور رفع نیاز کشاورزان و بهره برداران ادامه روند کیسه گیری سولفات پتاسیم فله دریافتی از بندر امام کشتی آرتاریا در انبار مرکزی سنندج در حال انجام است .

مهندس محمد شهیاد افزودند :

 کودهای کیسه گیری شده جهت توزیع به انبار عوامل توزیع  و کارگزاران در سطح شهرستانهای استان حمل می شود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید