گزارش تصویری:

فروش وکالتی ادوات و ماشین های کشاورزی استان تهران

جلسه یی با حضور رؤسا و کارشناسان ستادی و نمایندگان شرکت های تولیدکننده

.

.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید