برگزاری جلسه بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت مناقصه حفاظت فیزیکی و امور نگهبانی استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز:

جلسه بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت مناقصه حفاظت فیزیکی و امور نگهبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز  با حضور مدیر ، دبیر کمیسیون و اعضای کمیسیون معاملات استان و همچنین نمایندگان شرکت کننده در مناقصه ، در دفتر مدیریت استان تشکیل شد . در حضور افراد حاضر در جلسه 6 پیشنهاد واصله پاکتهای ( الف – ب – ج ) بازگشایی و پس از بررسی نرخ های پیشنهادی اعلامی با نرخ پایه کارشناسی مقایسه و در نهایت شرکت حافظان حریم فجر نظم برنده اول و شرکت حافظ آریا به عنوان برنده دوم که مناسبترین و نزدیکترین پیشنهاد را با نرخ پایه کارشناسی شده داشته اند انتخاب شدند .

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید