تهیه و تامین 55 هزار تن از کودهای شیمیایی در نه ماهه سال98 در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده با دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در نه ماهه ابتدای سال 1398 توانسته ایم 55هزار تن از انواع کودهای شیمیایی را در استان اصفهان جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی تهیه و تامین نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید