نمونه برداری از کود های شیمیایی سوپرفسفات تریپل ارسالی از بندر عباس در انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز پنجشنبه مورخ 98/9/28 اکیپ نمونه برداری استان از 200 تن کودهای شمیایی سوپرفسفات تریپل ارسالی از مبداء بندر عباس در انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی نمونه برداری و جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی کرج ارسال نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید