فعالیت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجانشرقی در ایام تعطیل

گزارش تصویری از فعالیت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجانشرقی در روزهای تعطیلی ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲ فروردین ماه ۹۷ بمنظور تامین کود مورد نیاز کشاورزان محترم و بهره برداران استان.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید