تحویل و توزیع انواع کود شیمیایی در ایام تعطیلات

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان همدان گزارش داد:

از تاریخ 1396/12/29 لغایت 1397/01/06 مقدار حدود 1500 تن کود شیمیایی اوره، سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان بین عاملین و کشاورزان استان توزیع شده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید