ورود 42 هزار تن کود شیمیایی اوره به انبارهای بندر امام خمینی (ره)

مهندس موسوی مدیر محترم نمایندگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بندر امام خمینی (ره) طی مصاحبه کوتاه تلفنی گفت:

 

در تاریخ 1396/12/28 کشتی دلنواز (DELNAVAZ) حامل کود شیمیایی اوره که از مبداء پتروشیمی عسلویه بارگیری شده بود، پس از پهلوگیری در بندر امام خمینی (ره)، عملیات بارگیری و جابجایی محموله آن آغاز و ظرف مدت 6 روز تا مورخ 1397/01/04 کل محموله به میزان 42 هزار تن کود شیمیایی اوره در انبارهای W25 و T28 تخلیه و دپو گردیده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید