روابط عمومي شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان گزارش داد:

جلسه آموزشی تغذیه گیاهی و معرفی کودهای جدید سبد کودی

.

مکان برگزاری: سالن کنفرانس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

هدف از برگزاری جلسه: معرفی کودهای جدید سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و آموزش اصول تغذیه گیاهی

شرح گزارش:

جلسه با تلاوت کلام الله مجید و سرود ملی با حضور جمعی از کارگزاران کود فعال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار گردید. ابتدا آقای مهندس اخلاقی کارشناس کود استان ضمن خیر مقدم به کارگزاران و تشکر از حضورشان در جلسه آموزشی در خصوص متنوع شدن سبد کودی و تاکید بر کیفیت بالای کودهای غیر یارانه ای  این شرکت نسبت به بازار آزاد، توضیحات جامعی داد و سپس لیستی از کودهای غیریارانه ای جدید به کارگزاران ارائه شد. آنگاه در خصوص اصول تغذیه گیاهی و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه شامل عناصر ماکرو و میکرو ، موارد مبسوطی مطرح و در زمینه زمان مصرف، اهمیت آزمایش آب و خاک و روش صحیح انجام آن، مصرف بهینه انواع کود، نیاز واقعی به کود و صرفه اقتصادی مصرف بهینه و اصولی کود برای بهره برداران کشاورزی توضیحات مفیدی داده شد  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید