روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گزارش داد:

برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مربوط به مناقصه حفاظت فیزیکی استان تهران

.

ساعت 10 صبح واپسین روزهای اسفند (96/12/27)  با حضور مدیریت ، دبیر کمیسیون و اعضاي كميسيون معاملات استان و همچنین نمایندگان شرکت کننده در مناقصه ، در سالن اجتماعات مدیریت استان تشکیل شد ؛ در این جلسه ابتدا مدیر شرکت به اعضای حاضر در جلسه خیر مقدم عرض نموده سپس دبیر کمیته و مسئول مالی خلاصه ای در مورد عنوان مناقصه ، نوع و روش برگزاری آن مطالبی را ایراد و در حضور افراد حاضر در جلسه ، پاکات ارائه شده (فرمهای الف – ب – ج )را باز و نرخهای پیشنهادی آنها نسبت به نرخ پایه کارشناسی شده را  مورد بررسی قرار گرفت . در نهایت شرکت  نظم گستران فردا راسخ برنده اول و شرکت حافظان حریم فجر به عنوان برنده دوم که مناسبترین و نزدیکترین نرخ را با نرخ پایه کارشناسی شده داشته اند انتخاب شدند .

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید