تامین و توزیع کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از تامین و حمل  50 تن کود شیمیایی پتاسه  کیسه گیری شده در شهرستان سنندج  در تاریخ  98/9/27 خبرداد.

مهندس محمد شهیاد با اعلام این مطلب افزود:

کودهای شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق   کارگزاران توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان و بهره برداران متقاضی در شهرستان مذکور توزیع می شود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید